Đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG-HCM (loại C)

Thứ Ba, 09 Tháng Tám 2022 09:53

Ngày 5/8/2022,  Hội đồng Khoa học ĐHQG-HCM đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại C) “Nghiên cứu tái sử dụng nước thải từ cột lọc Ro trong sản xuất nước khoáng đóng chai tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để nuôi sinh khối tảo Chlorella vulgaris”. Đề tài do ThS. Trịnh Thị Lan – Giảng viên bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang làm chủ nhiệm.

Thêm 02 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu

Thứ Hai, 27 Tháng Sáu 2022 03:54

Ngày 23/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Nghiệm thu giáo trình “Lập trình web”

Thứ Hai, 27 Tháng Sáu 2022 03:00

Ngày 24/6, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu giáo trình “Lập trình web” thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật phần mềm bằng hình thức trực tuyến. PGS. TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng đã chủ trì buổi nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Thứ Năm, 23 Tháng Sáu 2022 02:37

Ngày 21/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài “Xây dựng website hỗ trợ theo dõi quá trình học tập của người học tại Trường Đại học An Giang” bằng hình thức trực tuyến.

Nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Thứ Tư, 01 Tháng Sáu 2022 09:49

Ngày 01/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Thứ Tư, 01 Tháng Sáu 2022 01:56

Ngày 26/5,Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Thêm 01 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học được xét duyệt

Thứ Sáu, 11 Tháng Ba 2022 02:22

Ngày 9/3, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Họp xét duyệt 02 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học

Thứ Tư, 09 Tháng Ba 2022 09:05

Ngày 8/3, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt 02 đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Thứ Tư, 02 Tháng Ba 2022 04:03

Ngày 28/2, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học

Thứ Sáu, 25 Tháng Hai 2022 11:22

Ngày 23/2, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.