Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Thứ Sáu, 11 Tháng Sáu 2021 03:21

Chiều 10/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Năng suất yếu tố tổng hợp trong sản xuất lúa của nông hộ ở An Giang” do TS Nguyễn Lan Duyên - Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm, ThS Cao Văn Hơn là thành viên.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Thứ Sáu, 11 Tháng Sáu 2021 03:21

Chiều 10/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Năng suất yếu tố tổng hợp trong sản xuất lúa của nông hộ ở An Giang” do TS Nguyễn Lan Duyên - Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm, ThS Cao Văn Hơn là thành viên.

Xét duyệt 2 đề cương nghiên cứu khoa học cấp Trường

Thứ Năm, 10 Tháng Sáu 2021 07:05

Ngày 9/6, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường thuộc lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường.

Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Thứ Hai, 07 Tháng Sáu 2021 09:21

Ngày 3/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị ở thành phố Long Xuyên và Châu Đốc bằng kỹ thuật GIS và viễn thám” do TS Phan Trường Khanh – Phó Trưởng Khoa, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm.

Triển khai thêm 02 đề tài cấp ĐHQG-HCM năm 2021

Thứ Hai, 07 Tháng Sáu 2021 09:19

Ngày 3/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 02 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG-HCM.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài về cây rau giọt băng

Thứ Sáu, 04 Tháng Sáu 2021 02:21

Ngày 2/6/2021, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM “Xây dựng quy trình canh tác cây rau giọt băng (Mesembryanthemum crystallinum L.) tưới nhỏ giọt trồng tại An Giang” do ThS Võ Thị Xuân Tuyền – Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp – TNTN làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình “Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến” và giáo trình “Nhập môn đa tạp khả vi”

Thứ Sáu, 04 Tháng Sáu 2021 00:55

Ngày 2/6/2021, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 02 giáo trình: “Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến”(Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ thông tin) và giáo trình “Nhập môn đa tạp khả vi”.

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Thứ Hai, 31 Tháng Năm 2021 03:46

Ngày 28/05, Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh “Nghiên cứu cải thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi, điêu hồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩm” do TS Phan Phương Loan – Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Xét duyệt 4 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM

Thứ Sáu, 28 Tháng Năm 2021 11:04

Ngày 28/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 4 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM. Hoạt động này nhằm giúp hoàn chỉnh nội dung và hình thức đề cương chi tiết các nghiên cứu khoa học để cán bộ, giảng viên có thể triển khai thực hiện, hoàn thành nghiên cứu với kết quả tốt nhất.

Triển khai thêm 2 đề tài cấp ĐHQG-HCM

Thứ Tư, 26 Tháng Năm 2021 07:17

Ngày 25/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG-HCM.