Xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình “Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến” và giáo trình “Nhập môn đa tạp khả vi”

Thứ Sáu, 04 Tháng Sáu 2021 00:55

Ngày 2/6/2021, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 02 giáo trình: “Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến”(Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ thông tin) và giáo trình “Nhập môn đa tạp khả vi”.

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Thứ Hai, 31 Tháng Năm 2021 03:46

Ngày 28/05, Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh “Nghiên cứu cải thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi, điêu hồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩm” do TS Phan Phương Loan – Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Xét duyệt 4 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM

Thứ Sáu, 28 Tháng Năm 2021 11:04

Ngày 28/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 4 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM. Hoạt động này nhằm giúp hoàn chỉnh nội dung và hình thức đề cương chi tiết các nghiên cứu khoa học để cán bộ, giảng viên có thể triển khai thực hiện, hoàn thành nghiên cứu với kết quả tốt nhất.

Triển khai thêm 2 đề tài cấp ĐHQG-HCM

Thứ Tư, 26 Tháng Năm 2021 07:17

Ngày 25/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG-HCM.

Xét duyệt 2 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM năm 2022

Thứ Ba, 25 Tháng Năm 2021 06:41

Ngày 24/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã xét duyệt đề cương 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C. Hội đồng do TS. Nguyễn Bách Thắng – Trưởng Bộ môn Tâm lý giáo dục, Khoa Sư phạm làm Chủ tịch.

Thêm 2 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu

Thứ Năm, 20 Tháng Năm 2021 02:08

Ngày 19/05, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 02 đề tài.

Xét duyệt 3 đề cương nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Nông nghiệp

Thứ Tư, 19 Tháng Năm 2021 11:17

Ngày 18/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã xét duyệt đề cương chi tiết của 3 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Xét duyệt đề cương 2 giáo trình chuyên ngành Công nghệ sinh học

Thứ Năm, 13 Tháng Năm 2021 02:01

Ngày 12/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 giáo trình chuyên ngành Công nghệ sinh học

Thêm 3 đề cương nghiên cứu khoa học được tiến hành thực hiện

Thứ Tư, 12 Tháng Năm 2021 09:22

Ngày 11/05, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020- 2021.

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng

Thứ Ba, 11 Tháng Năm 2021 08:04

Ngày 07/5, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 12 học viên cao học chuyên ngành Khoa học Cây trồng khoá 4.