Thân mời nhận nhuận bút tháng 1/2018

Thứ Năm, 01 Tháng Ba 2018 06:26

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 1/2018 (từ ngày 26/12 đến 25/1) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc cô Hồng Loan (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút. Cảm ơn sự cộng tác của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và cộng tác thường xuyên của bạn đọc!

THÔNG BÁO PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”

Thứ Năm, 18 Tháng Giêng 2018 03:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG              THƯ VIỆN                 Số: 07 /TB-ThV   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           An Giang, ngày 18  tháng 01 năm 2018   THÔNG BÁO PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” (Căn cứ vào Kế hoạch số 61/KH-ĐHAG ngày 17/01/2018 của PHT ĐHAG)   Thực hiện theo Hướng dẫn số 54 – HD/BTGTU ngày 29/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 2 – HD/ĐU ngày 08/01/2018 của Đảng ủy Trường Đại học An Giang về học tập chuyên đề 2018. Thư viện Trường Đại học An Giang tổ chức cuộc thi viết chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 12/2017

Thứ Tư, 17 Tháng Giêng 2018 01:15

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 12/2017 (từ ngày 26/11 đến 25/12) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 11/2017

Thứ Hai, 18 Tháng Mười Hai 2017 01:15

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 11/2017 (từ ngày 26/10 đến 25/11) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút. Cảm ơn sự cộng tác của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và cộng tác thường xuyên của bạn đọc!

Thân mời nhận nhuận bút tháng 10/2017

Thứ Năm, 23 Tháng Mười Một 2017 08:13

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 10/2017 (từ ngày 25/9 đến 25/10) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 9/2017

Thứ Sáu, 20 Tháng Mười 2017 02:14

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 9/2017 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 8/2017

Thứ Hai, 11 Tháng Chín 2017 03:24

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 8/2017 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 7/2017

Thứ Bảy, 12 Tháng Tám 2017 02:29

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 7/2017 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 6/2017

Thứ Hai, 31 Tháng Bảy 2017 01:14

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 6/2017 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 5/2017

Thứ Năm, 08 Tháng Sáu 2017 01:14

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 5/2017 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.