Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có thể được hỗ trợ mức đóng tới 10 năm

Thứ Sáu, 05 Tháng Năm 2023 06:40

Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, một số nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ từ 10%, 25%, 30% mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Chính sách hỗ trợ mức đóng này có thể lên tới tối đa 10 năm.

Chuyển đổi số trong đăng ký, quản lý hộ tịch

Thứ Tư, 19 Tháng Tư 2023 03:31

Những năm qua, chuyển đổi số được xác định là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu và sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ.

Bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội

Thứ Tư, 19 Tháng Tư 2023 02:33

Theo thống kê, tính đến tháng 4/2021, dân số Việt Nam đạt 98,2 triệu người, trong đó có 12,5 triệu người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên (12,8%); 8,1 triệu người từ 65 tuổi trở lên (8,3%); và gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên (2%). Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011, với tỷ lệ người cao tuổi chiếm 10% dân số và dự báo đến năm 2036 sẽ chuyển sang dân số già (tỷ lệ người cao tuổi đạt hơn 20%), quá trình già hóa này đang ngắn hơn rất nhiều so với các nước khác.

Thêm lựa chọn để người lao động hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần

Thứ Năm, 13 Tháng Tư 2023 09:47

Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2016-2021, bình quân mỗi năm có gần 750.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Điều này đang đặt ra thách thức đối với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và cũng là nguyên nhân dẫn đến độ bao phủ đối tượng hưởng lương hưu tăng chậm...

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

Thứ Hai, 06 Tháng Ba 2023 03:05

Thời gian qua, phong trào "Ðồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp" ở các cấp Ðoàn Thanh niên tại nhiều tỉnh, thành phố được triển khai đồng bộ, có sức lan tỏa sâu rộng. Từ phong trào, nhiều mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được khẳng định, đem lại hiệu quả rõ nét. Nhiều đoàn viên, thanh niên năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Cách tính phí đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình khi lương cơ sở tăng

Thứ Hai, 27 Tháng Hai 2023 03:02

Từ ngày 1.7.2023, lương cơ sở tăng lên mức 1.800.000 đồng, theo đó, phí đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cũng tăng theo.

Xác thực hơn 74,4 triệu thông tin nhân khẩu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ Hai, 27 Tháng Hai 2023 02:17

Tới nay, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 74,4 triệu thông tin nhân khẩu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

6 quy định mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 15/2/2023

Thứ Hai, 09 Tháng Giêng 2023 06:05

Bộ Y tế mới ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Văn bản có hiệu lực từ ngày 15/2/2023, trong đó có 6 quy định mới về bảo hiểm xã hội.

[Infographic] Một số thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế từ năm 2023

Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Hai 2022 01:31

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở của người lao động tăng lên 1,8 triệu đồng. Việc điều chỉnh này sẽ tác động đến một số chính sách về bảo hiểm y tế trong năm 2023.

Hướng tới hệ thống cơ sở dữ liệu an sinh xã hội tích hợp

Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Hai 2022 07:30

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang chú trọng, đẩy nhanh tiến trình xây dựng, hình thành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về an sinh xã hội. Qua đó, đề xuất mô hình và lộ trình xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu an sinh xã hội tích hợp.